KONTAKT

Karol Osęka "GMS FOOD"
Zalesie 94G
21-400 Łuków, poczta Łuków

Logistyka i biuro
Marcin Osiak
+48 696 236 451
office@gmsfood.pl

Handel
Piotr Niewęgłowski
+48 604 762 681
piotrn@gmsfood.pl

-------------------

Karol Osęka
+48 503 070 656
karol.oseka@gmsfood.pl

NIP: 825-196-61-35
REGON: 060385878
office@gmsfood.pl